گازگیر

اساسا به رغم اینکه پلاستیک ها را جاذب رطوبت نمیدانند لیکن وقتی که مواد پلاستیک در معرض هوا قرار گیرند، با توجه به این که برخی مواد پلاستیک درصد جذب رطوبت بیشتری دارند برای موادی مانند PE و PP ترجیحا استفاده از گازگیر توصیه نمیگردد. در حالی که برای مواد دیگر مانند: ABS - PET - PA حتما نیاز به گازگیر می باشد.

گازگیر

 

گازگیر دوجداره
گازگیر میکسردار