پلی کربنات

 این ماده به روش پلیمریزاسیون تراکمی ودرنتیجه اتصال یک کربن به سه اکسیژن تشکیل شده ودر مواردی که نیازمند استحکام بالاووضوح فوق العاده است استفاده می شود. خواص منحصر به فرد آن درپنجره های ضد گلوله ولنزهای مقاوم دربرابر شکست و دیسکهای فشرده است. اما اخیرا به دلیل اشتعال پذیری کم پلی کربنات به آن علاقه مند شده اند.      
خصوصیات: جدایش مناسب ازقالب، روانکاوی شده، کاربردعمومی، فرآیند پذیری خوب، مقاومت ضربه ای بالا، پایداری ابعادی خوب، تاخیر انداز آتش 
معایب: مستعد دربرابر تنش محیطی، احتمال تخریب زمانیکه زمان فرآیند افزایش یابد، حساسیت 
کاربردها: کاربرد الکتریکی، الکترونیکی، خودرویی، عمومی، پزشکی، ورزشی و...

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳