پلی استایرن

پلی استایرن سه نوع دارد:
«Ps»: که پلی استایرن معمولی است ودربازار ایران به کریستال می شناسند وموارد استفاده درظروف یکبار مصرف: بدنه ساعت، رادیو، اسباب بازی، عایق برودتی، بدنه یخچال وفریزر و...
«EPS»: پلی استایرن انبساطی(یونولیت) است که درایران به یونولیت می شناسند ودرساختمان سازی به عنوان عایق برودتی وصدا استفاده می شود ودر سرد خانه ها ویخچالهای صنعتی هم کاربرد دارد.
«HIPS»  : پلی استایرن مقاوم به ضربه می باشد و به خاطر همین بیشتر دربدنه یخچال وفریزر وعایق برودتی ازآن استفاده می شود.

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳