معرفی پلی وینیل بوتیرال و موارد استفاده از آن

در جاهایی که نیاز به استفاده از چسب های قوی، چسبیدن چند سطح، سختی و انعطاف پذیری است از پلی وینیل بوتیرال استفاده می شود. این پلیمر از واکنش الکل پلی وینیل با پلی وینیل بوتیرالدهید به دست می آید. از این پلیمر به صورت عمده برای شیشه ی ایمنی لمینت شده و شیشه جلو خودرو استفاده می شود. همچنین می توان به استفاده از این پلیمر در تولید محصولات پلاستیکی و استفاده در ماشین های تزریق پلاستیک اشاره کرد.