پلیمر چیست؟

به شبکه های یک بعدی که واحدهای تکرار شونده آن ها از سمت راست و چپ مانند یک زنجیره به یکدیگر متصل شده اند و همچنین شبکه های دو بعدی که واحد های تکرار شونده آن از سمت بالا و پایین و همچنین از راست و چپ به یکدیگر متصل شده اند پلیمر گفته می شود. 

به هر واحد تکرار شونده یک مر گفته می شود که با ترکیب کلمه ی پلی به معنی چندین، معنای تعداد زیادی واحد تکرار شونده را ایجاد می کند. این واحد های تکرار شوند معمولا از کربن و هیدروژن و در بعضی مواقع نیز از اکسیژن، نیتروژن، سیلیکین، فسفر، کلر، فلور و سولفور ساخته می شوند. 

ساختار پلیمر ها چگونه است؟

می توان گفت که اکثر پلیمر ها از ترکیب کربن و هیدروژن تشکیل شده اند. 

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳