خرابی های رایج و تعمیرات دستگاه های تزریق پلاستیک

خرابی و تعمیرات دستگاه‌های تزریق پلاستیک

ریزش مواد

در فرآیند قالب گیری تزریقی به خروج ماده مذاب از نازل حین حرکت سیلندر به عقب و توقف عملیات تزریق اطلاع ‌می‌شود.
این مسئله در سرنازل یا گلویی و در قالب‌‌هایی با راه گاه گرم رخ ‌می‌دهد.

 1. دمای کنترل را کاهش دهید.

 2. دمای ذوب را کاهش دهید.

 3. مقدار مواد گیری را افزایش دهید.

 4. فشار پشت مارپیچ را کاهش دهید.

 5. گرم کن نازل و سر نازل را کنترل کنید. گرم کن باید تا حد ممکن به دهانه سر نازل نزدیک باشد. این کار باعث ‌می‌شود تا بتوانیم درجه گرم کن نازل و سر نازل را بهتر کنترل کنیم.

چسبیدن مواد به بوش اسپرو (بوش تزریق)

سر نازل را از لحاظ هم ردیف بودن با بوش اسپرو کنترل کنید.
خراشهای بوجود آمده در داخل بوش اسپرو را برطرف کنید. برای اینکار از برقوی مخروطی ‌می‌توان استفاده کرد.
مواد باید باندازه‌ی کافی خنک شده تا بتوانند براحتی از بوش اسپرو جدا شوند.
زمان چرخه عملیات خنک کاری را افزایش دهید.
شعاع قسمت کروی سر نازل باید با شعاع قسمت کروی بوش اسپرو بطور دقیق و با تلرانس بسیار نزدیک یکی باشد.

خطوط جوش و خطوط پیوستگی

خطوط جوش نتیجه اتصال بوجودآمده از برخورد دو با چند ماده مذاب به همدیگر است. هنگامیکه خطوط جوش به هم ‌می‌پیوندند اغلب اوقات یک خط کم رنگ ایجاد ‌می‌شود. در برخی از موارد یا رنگ‌‌ها این خطوط مشخص تر و واضح تر است.

حفره

حفره‌‌ها در هنگام سرد شدن قطعه و معمولاً در مقاطع ضخیم ایجاد ‌می‌شوند. در اغلب اوقات حفره‌‌ها قابل دیدن نیستند. ولی در قطعاتی که مسئله بحرانی باشد ممکن است قطعه را بریده تا از عدم وجود حفره مطئن شوند. حفره‌‌ها باعث تضعیف استحکام قطعه ‌می‌شوند.
راه حل‌‌ها عبارتند از:

 • فشار تزریق یا فشار نگهداری را افزایش دهید.

 • زمان اولیه تزریق را افزایش دهید.

 • دمای قالب را افزایش دهید.

 • قالب‌‌های گرمتر باعث افزایش سیکل کار قالب ‌می‌شوند.

 • اگر پرشدن قالب از دیواره نازک به ضخیم باشد یا حفره هوا ایجاد ‌می‌شود یا فرورفتگی

تابیدگی

یعنی ‌می‌توان گفت دلیل اول تابیدگی ناشی از اختلاف زمان انقباض در قطعه ‌می‌باشد. اختلاف زمان انقباض ‌می‌تواند ناشی از خنک کاری نامتعادلی که بر اثر طرح قطعه یا طرح قالب به وجود آمده ایجاد گردد.
راه حل‌‌ها عبارتند از

 • دمای نیمه قالب را تنظیم کنید.

 • فشار پر شدن قالب را کاهش یا افزایش دهید.

 • زمان اولیه تزریق را کاهش دهید.

 • بیرون انداز را از نظر کافی بودن سطح و نیروی بیرون اندازی کنترل کنید.

ناصافی:

خوردگی و ساییدگی قالب می تواند بر اثر سوختن هوا که نتیجه تهویه هوای غلط رخ می دهد، ایجاد شود.

دمای ذوب را افزایش دهید.

فشار پر شدن مواد را افزایش دهید.

نرخ پر شدن یا سرعت تزریق را افزایش دهید.

ابزار مسی نرم برای برطرف کردن مواد چسبیده به قالب بهترین انتخاب می باشند. برای تمیز کردن فولادهای خیلی سخت می توان از ابزار برنجی خاصی استفاده کرد.

خراش های مدور:

خراشهای مدور اغلب اوقات نتیجه استفاده از مواد خشک نشده می باشد. دلیل دیگر برای وجود این نقص حرارت زیادی است که باعث می شود رطوبت ایجاد شود.

خراشهای مدور ممکن است در حین برگشت مارپیچ و عمل مکش برای موادی که به خوبی خشک نشده و با رطوبت هوا ترکیب می شوند، بوجود آید.

 

فرورفتگی:

فرورفتگی در قطعه معمولاً در نزدیکی یا مقابل دیواره هایی از قطعه که ضخیمتر از دیگر دیواره ها هستند رخ می دهد. فرورفتگی اغلب ولی نه همیشه نزدیک ریبها، بر آمدگی ها یا دیگر پستی و بلندی ها که باعث افزایش ضخامت می شوند بوجود آید.

راه حال ها عبارتند از:

فشار پرشدن مواد و یا نگهداری مواد را افزایش دهید.

زمان اولیه تزریق را افزایش دهید.

سرعت تزریق را تنظیم کنید.

دمای ذوب را کاهش دهید.

 

تزریق ناقص:

گاهی اوقات محصول به دست آمده ناقص بوده و تکه بزرگی از آن قالب گیری نشده است.

معمولاً این نقص وقتی رخ می دهد که ماشین را پس از یک وقفه دوباره روشن می کنیم.

بعد از وقفه ایجاد شده قالب نسبت به حالت عادی سردتر می شود، وقفه کوتاه در قالب باعث تعادل حرارتی می گردد ولی وقفه طولانی باعث قی کردن مواد از اطراف قالب می شود.

 

پر نشدن کامل:

گاهی اوقات قسمتی از قالب بواسطه وجود هوای حبس شده پر نمیشود. و دلیل آن هم عدم تخلیه هوا می باشد. البته کم بودن زمان پرشدن قالب هم می تواند این نقص را در قطعه بوجود آورد.

راه حل ها عبارتند از:

وضعیت تخلیه هوا را اصلاح کنید. در برخی مواقع لازم است به غیر از مسیرهای تخلیه هوای استاندارد مسیرهای دیگری نیز به قالب اضافه کنیم.

مواد ته نشین قالب:

برخی از عیوب ظاهری قطعه ناشی از مواد ته نشین شده قبلی است که در قالب باقی مانده است. مواد ته نشین شامل اضافات رزین، رنگ، مواد ضد استاتیک و غیره می باشد.

سطح قالب را از نظر وجود نقاط خیلی داغ کنترل کنید. زیرا مواد غیرکریستالی مانند PET به آن نقاط می چسبند. توضیح اینکه بک لایه نازک از محصول کنده شده و مانند چسب به سطح قالب می چسبد. برای کندن و جداکردن این لایه از قالب می توان از ابزار خاصی با جنس مس نرم استفاده کرد.

قالب را هر 600 ساعت کار تمیز کنید.

هم ردیف نبودن:

وضعیتی است که که جفت نشدن نیمه های قالب یا اجزایی که می بایست در هم فرو روند را وصف می کند.

الف- ضعف در طراحی یا ساخت قالب

ب- فرسودگی بوش میله های راهنما یا قفل قالب

پ- مونتاژ غلط قالب

ت- نیمه های قالب ممکن است در ماشین سر بخورند.

 فوران:

 گاهی اوقات به فوران، رد پای کرمی نیز می گویند. این پدیده عبارت است از جریان مذاب از نقطه ورود رزین و پاشش فواره وار و نامنظم آن به اطراف.

راه حل ها عبارتند از:

نرخ تزریق یا سرعت تزریق را کاهش دهید.

دمای ذوب را افزایش دهید.

دمای قالب را افزایش دهید

 

 

آلودگی:

آلودگی در مواد گاهی به شکل لکه های قهوه ای یا سیاه ظاهر می گردد. در اغلب مواقع مواد آسیابی و دوباره رنگ شده منبع آلودگی می باشد.

می توان از قیف های آهنربایی برای جدا کردن ذرات آهنی از رزین ها استفاده کرد.

راه حل ها عبارتند از:

1- حمل و نقل رزین ها از نظر چگونگی آلودگی را کنترل کنید.

2- سیلندر را تمیز کنید.

3- قیف، آهن ربا، مواد پرکن و خط تغذیه مواد را تمیز کنید.

4- رزین های 100% تمیز و دست اول

5- آسیاب را تمیز کنید

6- خط مواد را به رزین و یا رنگ خاصی اختصاص دهید

7- هواکش های قالب و پین های پران را تمیز کنید

 

پلیسه:

پلیسه یا قی به زیاده های قطعات پلاستیکی گفته می شود که در نتیجه نفوذ پلاستیک مذاب به درزهای بین قسمتهای نر و ماده قالب حین عملیات قالبگیری ایجاد شده و پس از اتمام فرآیند، به محصول تولید شده متصل باقی می ماند.

اگر ایجاد پلیسه هنگام پر شدن قالب رخ می دهد، فشار پر شدن را کاهش دهید. و اگر پلیسه هنگام بسته بودن قالب رخ میدهد، فشار نگهداری را کم کنید

 علائم بیرون انداز:

 علایم بیرون انداز فرورفتگی قطعه که بواسطه نیروهای وارده از جک بیرون انداز به صورت موضعی روی محصول ایجاد می شود، می باشد. گاهی اوقات این فرورفتگی همراه با تنش است.

تعداد پین ها را افزایش دهید. حتی الامکان نیروی جک بیرون انداز را کم کنید.

جک پران زود عمل می کند و قطعه هنوز گرم است.

جک پران دیر عمل می کند و در نتیجه انقباض قطعه بیشتر است.

نابرابر بودن طول میله های پران که باعث می شود قطعه به درستی از قالب خارج نشده و فشار بیش از حد به آن وارد شود.

نوع دیگر این مشکل این است که قطعه به راحتی از قالب جدا شده و روی سینی دستگاه سقوط کرده و در نتیجه قطعه لهیده می شود

  

مفهوم انقباض:

 

پلاستیک ها در طی عملیات قالب گیری حرارت می بینند.

هنگامی که پلاستیک ها حرارت می بینند منبسط می شوند.

انقباض در نتیجه موارد ذیل تحت تاثیر قرار می گیرد:

الف- فرایند فشارهای نگهداری

ب- نرخ خنک شدن

پ- ضخامت دیواره

ت- جهت جریان مواد.

رزین های کریستالی نسبت به مواد غیرکریستالی دارای انبساط و انقباض حرارتی بیشتری هستند که آن هم به واسطه نظم مولکولی و نزدیک بودن مولکولها به یکدیگر است.

اگر پلاستیک در همه جهات به طور یکسان خنک شود قطعه ایجاد شده را ایزوتروپیک می نامند. یعنی خواص فیزیکی از جمله انقباض در همه جهات یکسان می باشد. و اگر جز این باشد قطعه را غیر ایزوتیروپیک نامند. یعنی خواص فیزیکی و انقباض در همه جهات یکسان نیست

 

مسائل ابعادی:

مسائل ابعادی مسایلی هستند که به خارج از اندازه بودن محصول اشاره دارند. قالب تک حفره ای سریعتر از قالب های چند حفره ای پر می شود. قالب را باید مورد آزمایش قرار داد و پس از 48 ساعت کار مقدار انقباض قالب را بدست آورد.

فشار شکل دهی را افزایش دهید.

نرخ پر شدن را افزایش دهید تا کار سریعتر شده و افت فشار کمتر شود.

زمان اولیه تزریق را افزایش دهید.

زمان بسته بودن قالب را افزایش دهید.

دمای قالب را کاهش دهید.

دمای ذوب را افزایش دهید

  

قالب های ماهی و خطوط جریان:

این مسئله اکثراً در قالب گیری موادی چون پلی کربنات و آکریلیک به وجود می آید ولی احتمال بوجود آمدن آن در دیگر مواد نیز هست. گاهی اوقات خش ها و خطوط به شکل قلاب ماهی یا حرف J یا U ظاهر می شود.

نرخ یا سرعت جریان تزریق را کاهش دهید. سرعت تزریق را به تدریج و مرحله به مرحله کم کنید تا سرعت ایده آل را بدست آورید، درجه حرارت ذوب را افزایش دهید.

تغییر شکل یافتگی

تغییر شکل یافتگی ممکن است در نتیجه چسبیدن قطعه یا قسمتی از آن به قالب با در طی عملیات بیرون اندازی به وجود آید. نخست شما می بایست متوجه شوید که این نقص از چسبیدن قطعه به نیمه غلط قالب ایجاد شده و یا از عملیات بیرون اندازی قطعه.

روش حل این مسئله استفاده از اسپری جدا کننده مواد است.

دمای نیمه ای از قالب که پران در آن نیست را افزایش دهید.

سرعت باز شدن قالب را کاهش دهید.

سرعت پران را کاهش دهید.

شیب قالب را در صورت امکان افزایش دهید

  

  کدر بودن:

هرگاه متوجه شدید با وجود استفاده از مواد تمیز محصول کدر بدست می آید به احتمال زیاد مواد بازیافت و آسیاب شده می باشد. ولی این احتمال نیز وجود دارد که مواد رنگی که قبلاً استفاده کرده اید در لابه لای مارپیچ و درون سیلندر باقیمانده باشد، که می توانید آنرا تمیز کنید. احتمال دیگر آن است که ممکن است قالب بدرستی صیقل نخورده باشد و با طرح قالب ایراد داشته باشد

 

سوختگی:

عبارت است از ماده سوخته و تغییر رنگ داده شده. اول می بایست مشخص کرد که سوختگی ناشی از انفجار بوده و یا حرارت زیادی.

راه حلهای کاهش امکان  انفجار عبارت است از:

سرعت پر شدن تزریق را کاهش دهید.

کلیه مجاری ورود و خروج هوا را تمیز کنید.

فشار گیره را کاهش دهید.

موقعیت گلویی ورود مواد و/یا تعداد گلویی ها را تغییر دهید.

اگر سوختگی ناشی از حرارت زیاد یا زمان تثبیت سیلندر بود، راه حل ها عبارتند از:

زمان تثبیت سیلندر را کاهش دهید.

درجه حرارت ذوب را کاهش دهید.

از مواد بازیافت استفاده نکنید.

سرعت پر شدن را کاهش دهید

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳