سری اطلس ماشین

سری اطلس ماشین

محصولات خوب باید بر پایه تجهیزات و تکنیک خوب بنا نهاده شده باشد . شرکت اطلس هایدا از تکنیک و تجهیزات جدید جهان جهت توسعه طراحی دستگاه های تزریق پلاستیک بهره می برد و در بکارگیری هر چه بیشتر آنها هیچ درنگی ندارد . مرکز طراحی مجهز، مرکز تحقیق و توسعه ،مرکز طراحی ساخت و مرکز آزمایش ، منحصر به فرد بودن طرحهای شرکت اطلس هایدا را تضمین میکند .شرکت اطلس ماشین پلیمر بیش از 100 مدل سری ماشینهای تزریق پلاستیک از 50 تن تا 3300 تن و وزن تزریق 48 تا 50224گرم را بررسی و طراحی نموده است . سمت های اصلی ماشین تزریق پلاستیک از آمریکا ،ایتالیا ، ژاپن ، تایوان و دیگر کشور وارد میشود . در حال حاضر ظرفیت تولید شرکت  4000 دستگاه تزریق در سال میباشد.

سری اطلس ماشین