میکسرMX

مزیت میکسرMX در دستگاه تزریق پلاستک

در این میکسرها مخلوط کردن مواد اولیه جهت دستگاه تزریق توسط اسکرو(ماردون) صورت می‌گیرد.

مزیت میکسرMX

  • امکان ساخت در ظرفیت‌های مختلف
  • صرفه جویی زمان جهت مخلوط کردن مواد.
  • مخلوط کردن توسط اسکرو 
  • به لحاظ ثابت بودن مخزن نسبت به میکسرهای گردشی ایمنی بیشتری دارد.

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳