موادکش های چندقلو

کاربرد موادکش های چند قلو انتقال مواد پلاستیک برای چندین دستگاه با یک موتور مکش است که به صورت چهارقلو وهشت قلو میتواند باشد.

مزیت موادکش های چند قلو:
*انتقال مواد از سیلو به سالن تولید
*جلوگیری از هدر رفت مواد
*کمتر شدن تعداد نیروی انسانی و هزینه های تولید

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳