موادکش مرکزی

این موادکش جهت انتقال مواد برای چندین دستگاه تزریق با یک موتور مکش می باشد.

مزیت مواد کش مرکزی:
*انتقال مواد از سالن مواد(میکسرها.آسیاب ها)
*عدم حمل و نقل مواد توسط نیروی انسانی
*جلوگیری از هدر رفت مواد
*به دلیل انتقال مواد به صورت اتوماتیک هیچ گاه تولید توقف نخواهد داشت
*هیچگاه مواد گوناگون با رنگهای مختلف با هم مخلوط نمی شوند

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳