موادکش فیلتر پاک کن تمام اتوماتیک

مواد کش فیلتر پاک کن تمام اتوماتیک، قابلیت تمییز کردن فیلتر به صورت اتوماتیک به وسیله باد را دارا می باشد ودرکنار تمیزی سرعت نیز به دستگاه تزریق پلاستیک میدهد.

مزیت موادکش فیلتر پاک کن تمام اتوماتیک:
*محافظت از موتور در مقابل گرد و خاک مواد آسیابی
*پاک کردن فیلتر بدون دخالت نیروی انسانی

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳