میکسر رنگ پت

این دستگاه مخصوص مواد پت و موادهای با دمای ذوب بالا می باشد.
مزیت میکسر رنگ پت:
*قابلیت مخلوط کردن خودکار مواد رنگی و مستربچ با نسبتهای تعیین شده
*قابلیت خنک کاری با آب که از کلوخه کردن مواد جلوگیری میکند