میکسر رنگ

با استفاده از این میکسر مقدار رنگ ترکیبی با مواد اولیه به طور یکنواخت صورت میگیرد این میکسر از 50 تا 500کیلوگرم می باشد.

مزیت میکسر رنگ :
*دارای همزن پروانه ای
*با تنظیم دستگاه رنگ به طور دائم یکنواخت باقی می ماند