میکسر رنگ

استفاده اصلی میکسر در صنعت پلاستیک، مخلوط کردن مواد و رنگ های پلیمری می باشد. جهت مخلوط کردن یکنواخت رنگ و مواد پلاستیک در کوتاهترین مدت با بهره گیری بالا و مصرف انرژی پایین از این وسیله استفاده می شود. بدنه داخلی میکسر ها از جنس استیل می باشد. در صورت باز شدن درب میکسر حفاظت الکترونیک مانع از گردش میکسر می گردد.

 

گازگیر میکسردار

دراین گازگیر عمل مخلوط کردن مواد و گازگیری به طور همزمان انجام می گیرد که این عمل کیفیت گازگیری را تا حد چشم گیری ارتقا می بخشد.
مزیت گازگیر میکسردار:
*یکنواختی در بارگیری
*کیفیت محصول تولیدی

میکسر رنگ در دستگاه های تزریق پلاستیک اطلس ماشین پلیمر
میکسر رنگ
میکسر رنگ پت 
میکسر رنگ MX
میکسر رنگ MXT