موادکش فیلتر پاک کن تمام اتوماتیک

مواد کش فیلتر پاک کن تمام اتوماتیک، قابلیت تمییز کردن فیلتر به صورت اتوماتیک به وسیله باد را دارا می باشد ودرکنار تمیزی سرعت نیز به دستگاه تزریق پلاستیک میدهد.

مزیت موادکش فیلتر پاک کن تمام اتوماتیک:
*محافظت از موتور در مقابل گرد و خاک مواد آسیابی
*پاک کردن فیلتر بدون دخالت نیروی انسانی