مواد زمینی تکفاز


این موادکش برای مصارف تا 120 کیلوگرم در ساعت برای موادهای نو و آسیابی مناسب دستگاه تزریق پلاستیک می باشد.

مزیت موادکش زمینی تکفاز
*طراحی خاص نوع فیلتر
*سهولت درتمیزکاری و یا تعویض فیلتر
*آلارم تخلیه مخزن مواد