شیر تقسیم نسبی مواد

جهت ترکیب کردن مواد پلاستیک نو و آسیابی کاربرد دارد.این شیر را میتوان به طور مستقیم بر روی موادکش و یا خطوط انتقال مواد نصب کرد .

  مزیت شیر تقسیم نسبی مواد:
*طراحی فوق العاده و ظاهری مناسب و کاربردی آسان در نصب 
*بازیافت فوری مواد آسیابی در تولید 
*طراحی مناسب بدنه شیر جهت انتقال بی عیب و نقص مواد