موادکش

جهت انتقال از مخزن اولیه به داخل قیف دستگاه از مواد کش استفاده می شود. نحوه قرارگیری موادکش ها به دو صورت است: 1-زمینی 2-هوایی مواد کش ها دارای سنسور تنظیم حداقل و حداکثر مواد می باشد. تعویض به موقع فیلتر موادکش ها دوره سرویس را طولانی میکند

 

:انواع مواد کش دستگاه تزریق پلاستیک اطلس ماشین پلیمر

موادکش زمینی تکفاز
موادکش زمینی سه فاز
مواد کش هوایی
موادکش مرکزی
مواد کش چند قلو
موادکش فیلتر پاک کن تمام اتوماتیک
شیر تقسیم نسبی مواد