کالسکه ماشین های تزریق پلاستیک

قسمت کالسکه دستگاه که به منظور تزریق مواد به داخل قالب می باشد، شامل قسمت های زیر است:

  1. سیلندر ماردون

  2. هیدروموتور

  3. قیف

  4. جک تزریق

  5. شیر های مرتبط به آن

روند اجرا

مواد از قیف وارد سیلندر میگرد با چرخش مارپیچ و اعمال گرمای برشی ناشی از آن و گرمای حاصل از هیترها، موادذوب و به سمت جلوی سیلندر هدایت میگردد با تنظیم میزان موادگیری، مواد لازم در جلوی مارپیچ انباشته میگردد. سیلندر تزریق مارپیچ را به سمت جلو هدایت کرده و مواد مذاب انباشته شده در جلوی مارپیچ در قالب تزریق میگردد.  

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳