هیدروموتور دستگاه های تزریق پلاستیک

عمل حرکت دادن صفحه گیربکس توسط هیدروموتور است. هیدروموتور یا موتور هیدرولیک عملگری با دوران مداوم است  که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران بار چرخشی مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع دردستگاههای تزریق پلاستیک هیدرو موتور وظیفه به حرکت درآوردن ماردون رادارد.