دستگاه های جکی

1-    انواع دستگاه تزریق پلاستیک
a)    تزریق عمودی
b)    تزریق افقی
1-1-    تزریق عمودی: این نوع دستگاه جهت تولید قطعات می باشد که نیاز به کاشت قطعه ی فلزی و یا هر نوع قطعه ی دیگر برای تولید یک محصول با هسته می باشد، مثل قفل کمربند خودرو، سوکت برق و یا سوکتهای استفاده شده در خودرو و ...
1-2-    تزریق افقی: این نوع دستگاه توان تولید بیش از 90% از محصولات پلاستیکی را دارا می باشد .

2-    قسمتهای مختلف دستگاه تزریق
a)    گیره 
b)    کالسکه
c)    شاسی
واحد گیره( قالب گیره): شامل صفحه ی ثابت گیره که قسمت ماتریس قالب بر روی آن نصب می گردد و از طرف مقابل آن نازل دستگاه عمل تزریق را انجام می دهد، از طریق مسیر مواد.
 صفحه ی متحرک: قسمت سنبه قالب بر روی آن نصب می گردد که توسط نیروی مکانیکی و هیدرولیکی دستگاه به حرکت در می آید.
بازوها: که وظیفه ی انتقال قدرت و حرکت را توسط جک هیدرولیکی از صفحه ی عقب به صفحه ی متحرک را می دهند. 
میل تایبار: شامل 4 شافت از جنس کروم سخت و صیقل داده شده است که صفحه متحرک بروی آن حرکت می کند که  وظیفه ی تحمل فشار محوری گیره و قالب را بر عهده دارد.
3-    انواع دستگاه تزریق از لحاظ حرکت صفحة متحرک
a)    بازویی
b)    جکی
انواع دستگاه تزریق شامل گیره بازویی که دارای سرعت و عملکرد بالا و دقت بیشتر  می باشد و نوع جکی دستگاه تزریق دارای قدرت و فشار بسیار بالا جهت تولید قطعات پر فشار می باشد.