تولید قطعات صنعت خودرو با کمک ماشین آلایت تزریق پلیمر و پلاستیک

می دانیم که تولید قطعات پلاستیکی که قابلیت استفاده در صتعت خودرو در سطح گسترده ای انجام می شود. 
این تولیدات در دو گروه قطعات پلاستیکی مستقل و قطعات پلاستیکی مورد نیاز در خط تولید های دیگر انجام می شود. 
به طور مثال قطعاتی مانند انواع سپرهای خودرو، کاور و محفظه های دکوراتیو داخلی خودرو در دسته ی قطعات مستقیم پلاستیکی مستقل خودرو قرار می گیرد و در مقابل قطعاتی همچون دینام خودرو، فرمان، لوازم مورد نیاز ساخت روکش درب ها در دسته بندی قطعات پلاستیکی پیش نیاز و وابسته نام برد. 
قابل به ذکر است که مواد اولیه و دستگاه های صنعتی که در تولید این قطعات مورد استفاده قرار می گیرد متفاوت می باشد. 
مواد اولیه که کاربرد بیشتری برای تولید این قطعات استفاده می شود شامل  POM, PP, ABS, PA,PA-NLE,ABS-SD150 می شود. 
این قطعات که از طریق روش تزریق پلاستیک و با استفاده از دستگاه های تزریق پلاستیک از ترکیب دو یا چند مواد اولیه تولید می شود.