تولیدات پلاستیکی صنایع هوایی با استفاده از ماشین آلات تزریق پلاستیک

برای بخش های مختلفی در هواپیماها از قطعات پلاستیکی استفاده می شود که با روش تزریق پلاستیک تولید می شود. از جمله کاربرد پلاستیک های تزریق پلاستیک همچون نواحی کناری اتاقک خلبان، محفظه های نگهداری موادغذایی، و قسمتهای مختلف صندلی و... می باشد.
برای ساختن این محصولات از تقویت کننده ای استفاده می شود که ضمن استحکام بخشیدن به این قطعات، وزن کمی برای قطعات به همراه داشته باشد. از جمله این مواد تقویت کننده پلی کربنات می باشد که به طور خاص برای استفاده در صنعت هوایی طراحی شده است. از این ماده برای فرآیند قالب گیری و اکسترودر استفاده می شود. 
کاربرد این ترکیبات در تولید قطعات گفته شده در صنعت هوایی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.