کاربرد دستگاه های تزریق پلاستیک در صنایع نظامی

کانکتور های نظامی با روش تزریق پلاستیک از جمله قطعاتی که با استفاده از روش تزریق پلاستیک و با استفاده از ماشین های تزریق پلاستیک ساخته می شود تجهیزاتی است که در صنایع نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعات مانند اتصال دهنده ها یا کانکتورهایی است که با توجه به طراحی انجام شده و موارد مورد استفاده قرار گرفته شده در ساخت آن ها کاربردهای متفاوتی دارد و در بخش های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. 
کانکتور ها یا اتصال دهنده های نظامی نوعی خاص اتصال هستند که برای رفع نیازهای مهم در محیط های سخت طراحی شده است و مورد استفاده قرار می گیرد. 
بسته به نوع طراحی، قطعه ها کاربرد های مختلفی دارند و در فضاهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال کانکتورهای(اتصال دهنده ها) دایره ای در محیط های ناهموار مانند زمینه خودرو، تجهیزات تلفن همراه و برنامه های کاربردی نفت و گاز استفاده می شود. این وسایل به طور ویژه برای تقویت دوام و مقاومت در برابر لرزش، خوردگی و ... طراحی شده است. 

 

 


سربازان نظامی حتی در محیط های خشن و سخت به موادی ایمن و قابل اعتماد نیاز دارند. کانکتور ها یا اتصال دهنده های مخصوصی طراحی و تولید شده است که در اکثر برنامه های مدرن سازی تجهیزات، محصوصا در فن اوری های C4ISTAR استفاده می شوند. این تجهیزات با استانداردهای مختلفی مانند  MIL-SPEC و IEC، RoHS و REACH، مورد تست و آزمایش قرار گرفته است تا از توانایی تحمل در شرایط سخت و محیط زیست و در عین حال کمترین وزن را داشته باشد.