تولیدات پلاستیکی صنایع ارتباطی با کمک ماشین تزریق

قالب های تزریق پلاستیک و قطعات پلاستیکی بسیاری وجود دارد که برای تزریق و تولید محصولات الکترونیکی مانند پوسته پلاستیکی تلفن های هوشمند، رادیو پلاستیکی، قطعات پلاستیکی برای تلفن، قطعات پلاستیکی کامپیوتر، قطعات پلاستیکی شارژر و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. 
برخی از محصولات الکترونیکی امکان جداشدن از پوسته را ندارند. بنابراین در ابتدا می بایست قالب های پلاستیکی محصولات الکترونیکی ساخته و قطعات مربوطه تولید شود تا بعد از آن قطعات الکترونیکی مورد نظر که در برخی شرایط حتی از طلا تولید شده اند داخل قالب قرار بگیرند و قطعه اصلی آماده استفاده شود. 

درزمینه صنایع ارتباطی می بایست به تولید انواع قطعات پلاستیکی تلفن همراه، انواع داکت پلاستیکی مخابراتی، قطعات پلاستیکی رادیو،
تلویزیون، ورایانه، جعبه پست مخابراتی پلاستیکی  اشاره کرد.