ماشین های تزریق پلاستیک سری HDX50

Item Unit hdx50
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 26 30    
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 20.9 18.1    
حجم تزریق cm3 55 73    
وزن تزریق g 50 66    
فشار تزریق mpa 190 142    
تناژ گیره KN 500

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 260
فاصله بین میله های راهنما mm 285*285
ضخامت قالب mm 100-285
تناژ پران KN 20
کورس پران mm 65
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 7.5
General توان المنت KW 4.6
ابعاد دستگاه m 1.6*1.1*3.4
وزن دستگاه T 1.5
قطر رینگ مرکز قالب mm 100
شعاع نازل m SR 10
حجم باک روغن Lit 130

مشاهده تصویر جدول مشخصات ماشین های تزریق پلاستیک سری HDX50