ماشین های تزریق پلاستیک سری HDX1600

Item Unit hdx50
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 130 140 150  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 24 22.3 20.8  
حجم تزریق cm3 8424 9770 11215  
وزن تزریق g 7666 8890 10206  
فشار تزریق mpa 163 140 122  
تناژ گیره KN 16000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 1600
فاصله بین میله های راهنما mm 1430*1550
ضخامت قالب mm 700-1500
تناژ پران KN 342
کورس پران mm 400
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 3*45
General توان المنت KW 87.4
ابعاد دستگاه m 3.2*3.4*14.9
وزن دستگاه T 110
قطر رینگ مرکز قالب mm 315
شعاع نازل m SR 20
حجم باک روغن Lit 3095