ماشین های تزریق پلاستیک سری HDX1400

Item Unit hdx1400
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 120 130 140  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 24.2 22.3 20.7  
حجم تزریق cm3 6556 7694 8923  
وزن تزریق g 5966 7002 8120  
فشار تزریق mpa 178 152 131  
تناژ گیره KN 14000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 1500
فاصله بین میله های راهنما mm 1350*1450
ضخامت قالب mm 700-1400
تناژ پران KN 282.6
کورس پران mm 350
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 2*55
General توان المنت KW 78.3
ابعاد دستگاه m 3.1*3.2*14.4
وزن دستگاه T 87
قطر رینگ مرکز قالب mm 315
شعاع نازل m SR 20
حجم باک روغن Lit 2500