ماشین های تزریق پلاستیک سری HD900L

Item Unit HD900L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 100 105 110  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 22.6 21.5 20.5  
حجم تزریق cm3 4006 4416 4847  
وزن تزریق g 3645 4019 4411  
فشار تزریق mpa 184 167 152  
تناژ گیره KN 9000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 1120
فاصله بین میله های راهنما mm 1090*1090
ضخامت قالب mm 450-1100
تناژ پران KN 246
کورس پران mm 300
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 41+41
General توان المنت KW 56
ابعاد دستگاه m 2.65*2.70*11.60
وزن دستگاه T 45
قطر رینگ مرکز قالب mm 250
شعاع نازل m SR20


 ماشین های تزریق پلاستیک سری HD900L
 ماشین های تزریق پلاستیک سری HD900L