ماشین های تزریق پلاستیک سری HD780L

Item Unit HD780L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 95 100 105  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 22.6 21.5 20.5  
حجم تزریق cm3 3473 3849 4243  
وزن تزریق g 3160 3503 3861  
فشار تزریق mpa 186 168 152.4  
تناژ گیره KN 7800

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 980
فاصله بین میله های راهنما mm 960*980
ضخامت قالب mm 400-960
تناژ پران KN 212
کورس پران mm 270
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 37+37
General توان المنت KW 52
ابعاد دستگاه m 2.20*2.40*9.70
وزن دستگاه T 35
قطر رینگ مرکز قالب mm 250
شعاع نازل m SR20


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD780L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD780L