ماشین های تزریق پلاستیک سری HD680L

Item Unit HD680L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 90 95 100  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 22.7 21.5 20.4  
حجم تزریق cm3 29.57 3294 3650  
وزن تزریق g 2691 3000 3322  
فشار تزریق mpa 188 169 152.3  
تناژ گیره KN 6800

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 940
فاصله بین میله های راهنما mm 920*940
ضخامت قالب mm 390-900
تناژ پران KN 181
کورس پران mm 260
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 30+30
General توان المنت KW 36
ابعاد دستگاه m 2.42*2.73*9.60
وزن دستگاه T 26
قطر رینگ مرکز قالب mm 200
شعاع نازل m SR20


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD680L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD680L