ماشین های تزریق پلاستیک سری HD600L

Item Unit HD600L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 85 90 95  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 22.8 21.5 20.4  
حجم تزریق cm3 2525 2831 3154  
وزن تزریق g 2298 2576 2870  
فشار تزریق mpa 182 163 146  
تناژ گیره KN 6000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 900
فاصله بین میله های راهنما mm 880*890
ضخامت قالب mm 380-880
تناژ پران KN 181
کورس پران mm 240
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 55
General توان المنت KW 32.5
ابعاد دستگاه m 2.35*2055*9.30
وزن دستگاه T 22
قطر رینگ مرکز قالب mm 200
شعاع نازل m SR15


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD600L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD600L