ماشین های تزریق پلاستیک سری HD550L

Item Unit HD550L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 80 85 90  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 22.8 21.5 20.3  
حجم تزریق cm3 2212 2497 2799  
وزن تزریق g 2013 2272 2547  
فشار تزریق mpa 184 163 146  
تناژ گیره KN 5500

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 850
فاصله بین میله های راهنما mm 830*840
ضخامت قالب mm 350-850
تناژ پران KN 181
کورس پران mm 220
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 55
General توان المنت KW 31.5
ابعاد دستگاه m 2.30*2.32*9.10
وزن دستگاه T 19
قطر رینگ مرکز قالب mm 200
شعاع نازل m SR15


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD550L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD550L