ماشین های تزریق پلاستیک سری HD450L

Item Unit HD450L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 75 80 85  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 22.9 21.5 20.3  
حجم تزریق cm3 1679 1910 2156  
وزن تزریق g 1528 1738 1962  
فشار تزریق mpa 191 168 1483.8  
تناژ گیره KN 4500

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 750
فاصله بین میله های راهنما mm 765*780
ضخامت قالب mm 300-780
تناژ پران KN 126
کورس پران mm 200
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 41
General توان المنت KW 30
ابعاد دستگاه m 2.20*2.23*8.49
وزن دستگاه T 16.5
قطر رینگ مرکز قالب mm 200
شعاع نازل m SR15


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD450L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD450L