ماشین های تزریق پلاستیک سری HD390L

Item Unit HD390L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 70 75 80  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 23 21.5 20.2  
حجم تزریق cm3 1347 1546 1759  
وزن تزریق g 1226 1407 1601  
فشار تزریق mpa 207 180 158  
تناژ گیره KN 3900

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 710
فاصله بین میله های راهنما mm 730*730
ضخامت قالب mm 280-730
تناژ پران KN 126
کورس پران mm 200
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 37
General توان المنت KW 2802
ابعاد دستگاه m 2.60*2.13*7.97
وزن دستگاه T 13.7
قطر رینگ مرکز قالب mm 200
شعاع نازل m SR15


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD390L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD390L