ماشین های تزریق پلاستیک سری HD330L

Item Unit HD330L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 65 70 75  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 22.6 21 19.6  
حجم تزریق cm3 996 1155 1325  
وزن تزریق g 906 1051 1206  
فشار تزریق mpa 203 175 152  
تناژ گیره KN 3300

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 660
فاصله بین میله های راهنما mm 680*680
ضخامت قالب mm 250-680
تناژ پران KN 91
کورس پران mm 170
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 37
General توان المنت KW 23.3
ابعاد دستگاه m 2.51*1.97*7.44
وزن دستگاه T 11.5
قطر رینگ مرکز قالب mm 160
شعاع نازل m SR15


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD330L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD330L