ماشین های تزریق پلاستیک سری HD3300L

Item Unit HD3300L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 220      
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 20      
حجم تزریق cm3 44095      
وزن تزریق g 40126      
فشار تزریق mpa 137      
تناژ گیره KN 33000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 2150
فاصله بین میله های راهنما mm 1950*2160
ضخامت قالب mm 800-1950
تناژ پران KN 814
کورس پران mm 500
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 4*55
General توان المنت KW 150
ابعاد دستگاه m 3.9*4.2*22.0
وزن دستگاه T 230
قطر رینگ مرکز قالب mm 315
شعاع نازل m SR30


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD3300L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD3300L