ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2800L

Item Unit HD2800L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 220      
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 20      
حجم تزریق cm3 44095      
وزن تزریق g 40126      
فشار تزریق mpa 137      
تناژ گیره KN 28000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 2000
فاصله بین میله های راهنما mm 1750*1900
ضخامت قالب mm 900-1950
تناژ پران KN 565
کورس پران mm 480
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 4*55
General توان المنت KW 150
ابعاد دستگاه m 3.8*4.2*19.5
وزن دستگاه T 205
قطر رینگ مرکز قالب mm 315
شعاع نازل m SR30


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2800L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2800L