ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2500L

Item Unit HD2500L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 185      
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 20      
حجم تزریق cm3 28493      
وزن تزریق g 25929      
فشار تزریق mpa 146      
تناژ گیره KN 25000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 1850
فاصله بین میله های راهنما mm 1720*1820
ضخامت قالب mm 700-1800
تناژ پران KN 565
کورس پران mm 480
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 4*55
General توان المنت KW 140
ابعاد دستگاه m 3.6*3.9*19.0
وزن دستگاه T 185
قطر رینگ مرکز قالب mm 315
شعاع نازل m SR30


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2500L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2500L