ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2200L

Item Unit HD2200L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 165 180    
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 21.8 20    
حجم تزریق cm3 20837 24798    
وزن تزریق g 18962 22566    
فشار تزریق mpa 142.8 120    
تناژ گیره KN 22000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 1800
فاصله بین میله های راهنما mm 1600*1750
ضخامت قالب mm 780-1700
تناژ پران KN 453
کورس پران mm 450
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 55+55+55
General توان المنت KW 104
ابعاد دستگاه m 3.4*3.8*18.4
وزن دستگاه T 175
قطر رینگ مرکز قالب mm 315
شعاع نازل m SR20


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2200L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2200L