ماشین های تزریق پلاستیک سری HD210L

Item Unit HD210L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 45 50 55  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 23.3 21 19.1  
حجم تزریق cm3 366 452 546  
وزن تزریق g 333 411 497  
فشار تزریق mpa 221 179 148  
تناژ گیره KN 2100

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 500
فاصله بین میله های راهنما mm 530*530
ضخامت قالب mm 200-500
تناژ پران KN 70
کورس پران mm 165
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 18.5
General توان المنت KW 12.6
ابعاد دستگاه m 2.24*1.38*5.89
وزن دستگاه T 7
قطر رینگ مرکز قالب mm 160
شعاع نازل m SR15


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD210L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD210L