ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2000L - 2

Item Unit 2 - HD2000L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 165 180    
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 21.8 20    
حجم تزریق cm3 20837 24798    
وزن تزریق g 18962 22566    
فشار تزریق mpa 142.8 120    
تناژ گیره KN 20000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 1680
فاصله بین میله های راهنما mm 1550*1650
ضخامت قالب mm 700-1600
تناژ پران KN 407
کورس پران mm 450
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 55+55+55
General توان المنت KW 104
ابعاد دستگاه m 3.4*3.6*16.9
وزن دستگاه T 150
قطر رینگ مرکز قالب mm 315
شعاع نازل m SR20


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2000L - 2
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2000L - 2