ماشین های تزریق پلاستیک سری HD170L

Item Unit HD170L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 40 45 50  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 23.6 21 18.9  
حجم تزریق cm3 264 334 412  
وزن تزریق g 240 304 375  
فشار تزریق mpa 228 180 146  
تناژ گیره KN 1700

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 440
فاصله بین میله های راهنما mm 470*470
ضخامت قالب mm 180-520
تناژ پران KN 45
کورس پران mm 140
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 15
General توان المنت KW 11
ابعاد دستگاه m 2.01*1.27*5.39
وزن دستگاه T 5
قطر رینگ مرکز قالب mm 125
شعاع نازل m SR15


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD170L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD170L