ماشین های تزریق پلاستیک سری HD1600L

Item Unit HD1600L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 130 140 150  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 24 22.3 20.8  
حجم تزریق cm3 8424 9770 11215  
وزن تزریق g 7666 8891 10206  
فشار تزریق mpa 163 140 122  
تناژ گیره KN 16000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 1600
فاصله بین میله های راهنما mm 1430*1550
ضخامت قالب mm 700-1500
تناژ پران KN 342
کورس پران mm 400
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 45+45+45
General توان المنت KW 87.4
ابعاد دستگاه m 3.20*3.40*14.90
وزن دستگاه T 110
قطر رینگ مرکز قالب mm 315
شعاع نازل m SR20


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD1600L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD1600L