ماشین های تزریق پلاستیک سری HD1250L

Item Unit HD1250L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 120 130 140  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 24.2 22.3 20.7  
حجم تزریق cm3 6556 7694 8923  
وزن تزریق g 5966 7002 8120  
فشار تزریق mpa 179 152 131  
تناژ گیره KN 12500

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 1300
فاصله بین میله های راهنما mm 1260*1260
ضخامت قالب mm 550-1300
تناژ پران KN 2823.6
کورس پران mm 350
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 55+55
General توان المنت KW 78.3
ابعاد دستگاه m 2.80*3.05*13.45
وزن دستگاه T 70
قطر رینگ مرکز قالب mm 250
شعاع نازل m SR20


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD1250L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD1250L