ماشین های تزریق پلاستیک سری HD1100L

Item Unit HD1100L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 110 120 130  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 22 20.2 18.6  
حجم تزریق cm3 4942 5881 6902  
وزن تزریق g 4497 5352 6281  
فشار تزریق mpa 184 155 132  
تناژ گیره KN 11000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 1220
فاصله بین میله های راهنما mm 1160*1160
ضخامت قالب mm 500-1250
تناژ پران KN 282.6
کورس پران mm 325
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 45+45
General توان المنت KW 58
ابعاد دستگاه m 2.75*280*12.70
وزن دستگاه T 55
قطر رینگ مرکز قالب mm 250
شعاع نازل m SR20


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD1100L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD1100L