ماشین های تزریق پلاستیک سری HD100L

Item Unit HD100L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 35 38 40  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 22.8 21 20  
حجم تزریق cm3 154 182 201  
وزن تزریق g 140 166 183  
فشار تزریق mpa 208 177 160  
تناژ گیره KN 1000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 330
فاصله بین میله های راهنما mm 370*370
ضخامت قالب mm 140-380
تناژ پران KN 31.4
کورس پران mm 100
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 11
General توان المنت KW 7.5
ابعاد دستگاه m 1.93*1.12*4.45
وزن دستگاه T 3
قطر رینگ مرکز قالب mm 125
شعاع نازل m SR10


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD100L
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD100L