ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2000L - 1

Item Unit 1 - HD2000L
    A B C D

Injection

Unit

قطر مارپیچ mm 140 150 160  
نسبت طول به قطر مارپیچ L/D 24 22.4 21  
حجم تزریق cm3 11084 12723 1446  
وزن تزریق g 10086 11578 13173  
فشار تزریق mpa 185.8 161.8 142.2  
تناژ گیره KN 20000

Clamping

Unit

کورس باز شدن گیره mm 1680
فاصله بین میله های راهنما mm 1550*1650
ضخامت قالب mm 700-1600
تناژ پران KN 407
کورس پران mm 450
فشار پمپ mpa 16
قدرت الکتروموتور KW 55+55+55
General توان المنت KW 95
ابعاد دستگاه m 3.4*3.6*15.3
وزن دستگاه T 148
قطر رینگ مرکز قالب mm 315
شعاع نازل m SR20


ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2000L - 1
ماشین های تزریق پلاستیک سری HD2000L - 1