موادکش در دستگاه تزریق پلاستیک

جهت انتقال از مخزن اولیه به داخل قیف دستگاه از مواد کش استفاده می‌شود. نحوه قرارگیری موادکش‌ها به دو صورت است:

  1. زمینی
  2. هوایی مواد کش ها دارای سنسور تنظیم حداقل و حداکثر مواد می‌باشد. تعویض به موقع فیلتر موادکش‌ها دوره سرویس را طولانی می‌کند.

 

:انواع مواد کش دستگاه تزریق پلاستیک اطلس ماشین پلیمر

موادکش زمینی تکفاز
موادکش زمینی سه فاز
مواد کش هوایی
موادکش مرکزی
مواد کش چند قلو
موادکش فیلتر پاک کن تمام اتوماتیک
شیر تقسیم نسبی مواد

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳