حفظ جان و سلامت شما اولویت ماست

حفظ جان و سلامت شما اولویت ماست ویژه

پذیرای شما در محل دائمی نمایشگاه اطلس ماشین با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی هستیم.

نمایشگاه ایران پلاست 1399

نمایشگاه ایران پلاست 1399 ویژه

حفظ جان و سلامت شما، اولویت ماست

تولید پریفورم با دستگاه 390 سری L PET

تولید پریفورم با دستگاه 390 سری L PET ویژه

تولید قطعات دورنگ مجزا با ماشینهای سری HDDP اطلس هایدا

تولید قطعات دورنگ مجزا با ماشینهای سری HDDP اطلس هایدا ویژه

تولید قطعات IML توسط ماشین تزریق پلاستیک اطلس

تولید قطعات IML توسط ماشین تزریق پلاستیک اطلس ویژه

خدمات آنلاین شرکت اطلس پلیمر

خدمات آنلاین شرکت اطلس پلیمر ویژه

برای سهولت در ارائه خدمات .شرکت اطلس ماشین به صورت آنلاین و از طریق اپلیکیشن اسکایپ در خدمت مشتریان خواهد بود

پویش همبستگی با کادر درمان

پویش همبستگی با کادر درمان ویژه

شرکت در پویش همبستگی با کادر درمان

راهگاه ﮔﺮم در ﻗﺎﻟﺐ های ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

راهگاه ﮔﺮم در ﻗﺎﻟﺐ های ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ویژه

دﯾﺪه ﻧﺸﺪن ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ در ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ به هیچ وجه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ اي در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺖ ﺗﺰرﯾـﻖ ﺷﻮد.

المنت در دستگاه تزریق پلاستیک

المنت در دستگاه تزریق پلاستیک ویژه

المنت های بکار برده شده در دستگاه های تزریق پلاستیک با نام المنت های کمربندی یا تسمه ای نامیده می شوند که بر حسب گرماژ و اندازه طول سیلندر تزریق دستگاه در قطر ها و طول های مختلف تقسیم می شوند؛ المنت های کمربندی خود به دو نوع با هستهء سرامیکی و هستهء خاک نسوز که با روکشی از جنس استیل یا بدون آن در بازار عرضه می گردد.

تفاوت روش ترموفرمینگ و تزریق

تفاوت روش ترموفرمینگ و تزریق ویژه

در رایج ترین شیوه ی ترموفرمینگ ورق پلاستکی( که قبلا توسط دستگاه اکسترودر ساخته شده) از طریق رول های وارد بخش کوره می شود